Belangenvereniging
Drouwenerveen en Bronnegerveen
website's
Zonder voorafgaande toestemming van het bestuur (bdbv) is het niet toegestaan om artikelen en foto's te gebruiken voor schriftelijke en/of digitale publikatie.
U kunt uw post voor de Belangenvereniging sturen naar: Belangenvereniging Drouwenerveen en bronnegerveen Zuideind 11  9525 TJ Drouwenerveen.  
ook kunt u uw kopij voor het leesvertier naar dit adres sturen of deponeren in de  speciale bus in het vertier
email Belangenvereniging:
WIJ ZOEKEN
U !!
sponsoren
Als het bestuur d.m.v. de statuten geen bestaansrecht meer heeft dan zullen er ook andere zaken/aktiviteiten verloren gaan die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in beide dorpen.
Zoals : het leesvertiertje, organisatie koningsdag, speurtocht, subsidie aanvraag speeltuin, samenwerking gemeente met betrekking tot de dorpen, aanspreekpunt gemeentezaken etc,etc.
dus voor wie deze zaken ook als belangrijk ervaren voor de dorpen is deze oproep.

MELD U AAN VOORDAT HET TE LAAT IS !!!