Belangenvereniging
Drouwenerveen en Bronnegerveen
Het bestuur
Per ledenvergadering van 7 december 2009 zijn de volgende mensen gekozen als nieuw bestuur.
Voorzitter:               Aad van Grevenbroek Sr.
Secretaris:               Ubertus Siegers
Penningmeester:    Mirjam Veldman
Lid:                          ...................
Lid:                          John Post
Lid:                          Thie Sloots
Lid:                         ...................
De belangenvereniging is lid van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe zie website:

Het bestuur is te bereiken via email: belangenver.drouwenerveen (apestaartje) gmail.com  of nog eenvoudiger, via de contactknop op deze website

geen spaties en (apestaartje) vervangen door @

De belangenvereniging behartigt de belangen van de inwoners van beide dorpen en ondersteunen die bij activiteiten voor hun dorp.
Wij ondersteunen onze dorpen door als gesprekspartner op te treden bij Burgermeester en wethouders aangaande zaken die de dorpen betreffen en om daar de mening van de inwoners naar voren te brengen.
De belangenvereniging zet zelf activiteiten op en zal initiatieven van anderen eventueel ondersteunen.
De belangenvereniging zal zich niet mengen in privé-zaken en/of naar instanties toe.
Home
Contact
Lidmaatschap
Het leesvertier
BOKD
Mededelingen
Links