Belangenvereniging
Drouwenerveen en Bronnegerveen

dorpskrant voor Drouwenerveen en Bronnegerveen

maandelijks verschijnend periodiek

De belangenvereniging brengt ook een dorpskrant uit genaamd "Het Leesvertier"

De eerste editie werd uitgebracht in 1998. De krant had toen een echte redactie en bestond uit tiental pagina's A4. De krant werd geheel bekostigd door advertenties.

Een gedeelte van de krant was schoolkrant  in samenwerking met de toen nog aanwezige basisschool "t' Dobbegie". Nadat de school gesloten is geworden is het Leesvertier een tijdje niet verschenen vanwege het ontbreken van kopij en de overvloed van advertenties.

In 2006 is het Leesvertier opnieuw uitgebracht door de Belangenvereniging en werd een onregelmatig verschijnend periodiek. In 2010 heeft het bestuur van de Belangenvereniging zich het doel gesteld ten minste vier uitgaven per jaar te doen.

Klik        om uw kopij voor het leesvertier te sturen of deponeer uw kopij in de daarvoor bestemde bus in het vertier.

Het leesvertier
Home
Het Bestuur
Lidmaatschap
hier
Mededelingen
Contact
Links
Klik hier voor de laatste versie van het leesvertier