Belangenvereniging
Drouwenerveen en Bronnegerveen
Lidmaatschap
Als inwoner van Drouwenerveen of Bronnegerveen kunt u lid worden van de belangenvereniging. U bent lid van de belangenvereniging voor slechts € 5,- per jaar. Het lidmaatschapsgeld wordt automatisch van uw rekeningnummer afgeschreven naar bankrekening: 32 11 14 876 van de rabobank. Ingeschreven in het handelsregister van de kvk onder nummer 40047243
Home
Het Bestuur
Het leesvertier
Mededelingen
Contact
Links