Belangenvereniging
Drouwenerveen en Bronnegerveen
Bestuursleden gezocht !!
Informatie t.a.v. Verkiezingen Belangenvereniging.

We lieten het u al eerder weten. In december 2009 is het huidige bestuur van de
belangenvereniging aangetreden. Als start datum is bij de Kamer van Koophandel
genoemd 7 december 2009.
Omdat het bestuur toen in zijn geheel is aangetreden is in januari 2010 besloten dat
een 4 tal personen in december 2012 (dus na 3 jaar) zouden aftreden en de andere 3
personen, na 4 jaar. Dus in december 2013. Dit om te voorkomen, dat een nieuw
gekozen bestuur weer in zijn geheel opnieuw zou moeten beginnen. E.e.a. is toen vastgelegd in het rooster van aftreden.

Zoals het er nu uitziet, zullen 2 bestuursleden in december 2012 niet herkiesbaar zijn. Dit betekent, dat er per 1 januari 2013  2 nieuwe bestuursleden nodig zijn. In het 2 de halfjaar van 2012 komen wij hier op terug. U zult
begrijpen, dat het zeer gewenst is, dat het bestuur haar 2 nieuwe kandidaten vindt.
Voelt u zich aangesproken om als bestuurslid actief te zijn  meld u dan uitsluitend aan via onderstaande adressen!
IJsvereniging “Nooit Gedacht”
                                                                                                                                               
Het bestuur van de ijsvereniging is nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid. Tevens kan het bestuur enige
vrijwilligers gebruiken voor het realiseren van diverse werkzaamheden. Wie mag het bestuur inschrijven?                                                                                                                                                        
U kunt zich aanmelden bij de secretaris.
Het enige en juiste emailadres waar u zich kunt
aanmelden als nieuw bestuurslid is:
of via. 06-422.38.244
Ook de stichting zaalruimte zoekt een nieuw bestuurslid.
zie voor meer info het leesvertier.
of
Belangenvereniging Drouwenerveen en Bronnegerveen. Zuideind 11 9525 TJ. Drouwenerveen.
Schriftelijk mag ook via onderstaand adres!
Home
Het Bestuur
Het leesvertier
Lidmaatschap
Contact
Mededelingen
Links
aadgreef@planet.nl
postBDBV@gmail.com
Belangenver.Drouwenerveen/Bronnegerveen